0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư cung cấp Luật Hóa chất

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/2007/QH12 21/11/2007 Luật này quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất
Định dạng: DOC, Kích thước: 182K

Văn bản luật – Văn phòng luật sư Hà Nội – Công ty luật Dragon