0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
123/2012/TT-BTC 27/07/2012 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CPngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Định dạng: DOC, Kích thước: 520K