0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Thủ tục hành chính – Văn phòng luật sư Dragon

Luật hành chính – Văn phòng luật sư Dragon

Công ty luật Dragon – Chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính là yêu cầu của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng đối với các bộ, ngành tại buổi giao ban thực hiện Đề án 30, ngày 26/8, tại Hà Nội.

Theo Nghị định này, từ ngày 14/10 Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng chấm dứt hoạt động, thay vào đó là các đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Để đáp ứng tiến độ, kiểm soát có hiệu quả các quy định về thủ tục hành chính ngay từ khâu dự thảo cũng như tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương chuẩn bị nhân lực, điều kiện làm việc để bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính đi vào hoạt động ngay khi Nghị định có hiệu lực thi hành.

Sau khi nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định về dự thảo Quyết định của Thủ tướng, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính.

Trước 31/8, các bộ, ngành, địa phương gửi ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư liên tịch của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ quy định về chức năng, nhiệm vụ, biên chế của đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, ban hành trong đầu tháng 9…

Theo đánh giá của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, thời gian qua, các bộ ngành đều tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 của Chính phủ về việc thông qua phương án đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính ưu tiên.

Một số Bộ như NN&PTNT, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và truyền thông, TN&MT, Tài chính, KH&ĐT… đã ban hành văn bản để thực thi Nghị quyết nhưng tiến độ còn chậm và chưa hoàn thành.

Tổ công tác đề nghị các bộ, ngành chưa hoàn thành báo cáo rõ nguyên nhân của sự chậm trễ để Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng biết và phê bình.

Trên cơ sở phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) do Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng đề xuất, các bộ ngành đã nghiên cứu, hoàn thiện phương án đơn giản hóa, tổng hợp tính toán chi phí tuân thủ.

Đối với các phương án còn có ý kiến khác nhau giữa Tổ công tác và bộ, ngành, Tổ công tác chuyên trách đã tổ chức tham vấn với các bên liên quan để tiếp tục hoàn chỉnh phương án trước khi trình Chính phủ ban hành.

Các bộ, ngành đã tích cực chủ động phối hợp với Tổ công tác trong việc tham vấn các TTHC còn có ý kiến khác nhau, cử cán bộ tham vấn đúng thành phần. Sau tham vấn, nhiều vấn đề có ý kiến khác nhau đã được thống nhất…

Theo Vietnamplus

Văn phòng luật sư Dragon

Tham khảo


Luật hành chính

Cải cách hành chính