0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luat hanh chinh

Luật hành chính

LUẬT HÀNH CHÍNH *** Luật Tổ chức Chính phủ Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ thống nhất quản lý việc…