0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư với kỹ năng chung về tư vấn luật

Chuyên đề 1 của luật sư

Nội dung:

1. Khái niệm tư vấn pháp luật

2. Các yêu cầu đối với hoạt động tư vấn pháp luật

+ Yêu cầu về mặt luật pháp: Tuân thủ pháp luật

+ Quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong Tư VấnPháp Luật

Giữ bí mật nghề nghiệp

Tránh các trường hợp xung đột lợi ích

Trung thực

Tôn trọng sự thật khách quan

3. Các bước tiến hành tư vấn pháp luật

Bước 1. Tìm hiểu yêu cầu của khách:

Bước 2: Thỏa thuận hợp đồng dịch vụ pháp lý

Bước 3: Xác định vấn đề pháp lý (phân tích khía cạnh pháp lý của sự việc)

Bước 4 Tìm luật và áp dụng luật vào tình huống của khách hàng

Bước 5 Đề xuất giải pháp – Trả lời khách hàng

Phương pháp: Thuyết trình tương tác, hỏi và trả lời.

Luật sư với Nội dung: Thực hành một số kỹ năng chung trong tư vấn pháp luật và tiếp xúc khách hàng

Luật sư với quá trình luyện tập các tình huống tiếp khách, cho học viên rèn luyện trên lớp các kỹ năng:

  • Cách  giao tiếp với khách hàng lần đầu (tác phong, cử chỉ, thái độ)
  • Cách thu thập thông tin, tài liệu cần thiết từ khách hàng,  kỹ năng đặt câu hỏi kỹ năng nghe khách hàng trình bày
  • Kỹ năng tóm tắt tình huống, đánh giá bước đầu (xác định loại việc, lĩnh vực tư vấn, yêu cầu của khách hàng…)
  • Xác lập hợp đồng dịch vụ pháp lý

Phương pháp: Chia nhóm để học viên thực hiện tình huống sau đó để học viên tự nhận xét và rút kinh nghiệm, giảng viên tổng kết.

Kinh nghiệm đúc kết qua các Công ty Luật uy tín tại Hà Nội, cũng như các văn phòng luật sư tại TPHCM

Luật sư