0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp thẻ luật sư mới

Từ nay đến hết tháng Bảy, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tổ chức cấp và đổi thẻ luật sư mới.

Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành nghề của các luật sư và góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, củng cố, xây dựng đội ngũ luật sư trên cả nước.

Thẻ luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp sẽ chính thức có hiệu lực sử dụng kể từ ngày 1/8.

Đồng thời thẻ luật sư do Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp trước đây sẽ hết hiệu lực sử dụng./.

Công ty luật Dragon (TTXVN/Vietnam+)