0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Điều 236 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại

Chi tiết Điều 236 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

 

Điều 236. Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại

    1. Người nào có thẩm quyền mà cho phép chôn, lấp, đổ, thải trái quy định của pháp luật chất thải nguy có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 kilôgam; chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm dưới trung bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ – phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theoPhụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy từ 5.000 kilôgam đến dưới 10.000 kilôgam; chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trung bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ – phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép;

b) Có tổ chức;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc trường hợp chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 10.000 kilôgam trở lên; chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trên trung bình theo Quy chuẩnkỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ – phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Văn phòng luật sư phân tích 4 yếu tố cấu thành tội phạm:

Chủ thể của tội phạm:

Là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi do luật hình sự quy định, ngoài ra phải là người có trách nhiệm trong việc quản lý các chất thải nguy hại.

Mặt chủ quan của tội phạm: lỗi vô ý

Khách thể của tội phạm:

 Tội phạm này xâm phạm đến các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, cụ thể vi phạm vào các quy định của nàh nước về việc quản lý các chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường sống.

– Mặt khách quan của tội phạm:
Thể hiện ở hành vi vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành gây ô nhiễm môi trường. Việc xác định các chất thải nguy hại căn cứ vào danh mục các chất thải nguy hại do nhà nước ban hành.

Hành vi vi phạm các quy định về quản lý có thể là không làm hoặc làm không đúng các quy định của nhà nước về quản lý các chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường như quản lý không đúng điều kiên, tiêu chuẩn quy định, không xử lý chất thải độc hại theo quy định, mua bán, tiêu hủy các chất thải nguy hại trái quy định của nhà nước.

Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này khi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác như hủy hoại thảm thực vật, động vật, gây bệnh tật, chết người…cần phải khó khăn, tốn kém để khắc phục.

Văn bản hướng dẫn:

  • Hướng dẫn điểm a khoản 1 về “Các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy”:

Phụ  lục A các chất thải loại trừ của Công ước Stockholm về Các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP), 2001

PHỤ LỤC A

CÁC CHẤT PHẢI LOẠI TRỪ

Phần I

Hoá chất Hoạt động Miễn trừ riêng biệt
Aldrin* Sản xuất Không
CAS No: 309-00-2 Sử dụng Thuốc diệt sâu vàng lá địa phương
Thuốc diệt côn trùng
Chlordane* Sản xuất Chỉ cho phép các Bên có trong Danh sách đăng ký
CAS No: 57-74-9 Sử dụng Thuốc diệt sâu vàng lá địa phương
Thuốc diệt côn trùng
Thuốc diệt mối
Thuốc diệt mối nhà cửa và đê đập
Thuốc diệt mối đường sá
Phụ gia trong keo gỗ dán
Dieldrin* Sản xuất Không
CAS No: 60-57-1 Sử dụng Trong các hoạt động nông nghiệp
Endrin* Sản xuất Không
CAS No: 72-20-8 Sử dụng Không
Heptachlor* Sản xuất Không
CAS No: 76-44-8 Sử dụng Thuốc diệt mối
Thuốc diệt mối trong kết cấu nhà
Thuốc diệt mối (dưới đất)
Xử lý gỗ
Sử dụng trong các hộp cáp ngầm
Hexachlorobenzene Sản xuất Chỉ cho phép các Bên có trong Danh sách đăng ký Chất trung gian
CAS No: 118-74-1 Sử dụng Dung môi cho thuốc bảo vệ thực vật
Chất trung gian hạn-chế-địa-điểm trong-hệ-thống-khép-kín2
Mirex* Sản xuất Chỉ cho phép các Bên có trong Danh sách đăng ký
CAS No: 2385-85-5 Sử dụng Thuốc diệt mối
Toxaphene* Sản xuất Không
CAS No: 8001-35-2 Sử dụng Không
Polychlorinated Sản xuất Không
Biphenyls (PCB)* Sử dụng Các hàng hoá sử dụng căn cứ theo các quy định của Phần II của Phụ lục A này

 

====================================================

Công ty luật Dragon chuyên tư vấn pháp luật Hình sự trực tuyến online – 1900 599 979

Để biết thêm thông tin chi tiết bạn có thể liên hệ với Luật sư Hà Nội theo địa chỉ dưới đây.

  1. Trụ sở chính Công ty luật Dragon tại quận Cầu Giấy:  Phòng 6, Tầng 14, Tòa nhà VIMECO, Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
  2. VPĐD Công ty luật Dragon tại quận Long Biên: Số 24 Ngõ 29 Phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, Tp Hà Nội.
  3. Chi nhánh văn phòng luật sư Dragon tại Hải Phòng: Phòng 6 tầng 4 Tòa Nhà Khánh Hội, đường Lê Hồng Phong, quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng.

Công ty luật Dragon cung cấp biểu phí và thù lao luật sư tham khảo tại đây

Thạc sĩ Luật sư Nguyễn Minh Long