0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Dịch vụ luật sư tư vấn luật về di chúc miệng

Hỏi Công ty luật Dragon : Nhờ Luật sư Công ty luật Dragon tư vấn dùm
Kính thưa luật sư tôi được giới thiệu và biết tới văn phòng luật sư Dragon làm việc rất có trách nhiệm và uy tín, nay tôi có việc tôi trình bày nhờ luật sư giúp đỡ:
Anh tôi mất năm 2010, không kịp viết di chúc. Khi còn sống anh tôi đã định chia nhà đất cho các con như sau:
– Giao nhà đất ở quê cho con trai (chỉ có một con trai) để thờ cúng tổ tiên.
– Giao nhà đất ở Hà Nội cho người con gái lâu nay cùng ở với bố để chăm sóc bố. Nhà đang ở là do người con gái đầu tư xây dựng. Hai con gái khác, cũng ở Hà Nội, đều đã có nhà riêng. Anh tôi đã viết nháp di chúc và đã nói nội dung trên với ba người thân là vợ và hai em.
Hiện bản nháp vẫn còn và ba người làm chứng đều là những người có trách nhiệm chính trong gia đình, đều đang khỏe mạnh.
Chúng tôi đề nghị Công ty luật Dragon hướng dẫn lập và công chứng DI CHÚC MIỆNG theo luật như nguyện vọng của anh tôi.

Ban tư vấn Văn phòng luật sư Dragon ( www.congtyluatdragon.com ) Trả lời:

-Theo quy định tại Điều 649 BLDS năm 2005 thì di chúc có thể lập thành văn bản hoặc di chúc miệng.

– Điều 651 BLDS năm 2005 quy định:  Trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. (Sau ba tháng, kể từ thời điểm lập di chúc mà người di chúc còn sống minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.)

Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực (khoản 5 Điều 652 BLDS năm 2005).

Trường hợp anh bạn vào thời điểm di chúc miệng, tuy được ba người chứng kiến, nhưng không được những người này ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ và đưa đi công chứng, chứng thực trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày anh bạn thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc này không hợp pháp về mặt hình thức của di chúc. Nên bây giờ gia đình bạn muốn lập và công chứng di chúc miệng là không thể.

– Bạn có cho biết: Anh bạn đã viết nháp di chúc thì bản di chúc này vẫn có thể có hiệu lực nếu đáp ứng đủ những điều kiện sau:

Anh bạn khi viết di chúc phải đảm bảo còn minh mẫn sáng suốt, không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép.(Điểm a, khoản 1, Điều 652 BLDS năm 2005)

+ Anh bạn phải tự tay viết và ký vào bản di chúc.

+ Di chúc phải ghi rõ: Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; Họ, tên người được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản; Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

+ Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. (Điều 655 BLDS năm 2005)

Nếu bản di chúc nháp mà anh bạn viết đảm bảo được những điều kiện trên thì bản di chúc đó hợp pháp. Và di sản của anh bạn sẽ được chia theo nguyện vọng của anh bạn.

– Trong trường hợp bản di chúc của anh bạn không đáp ứng đủ những điều kiện trên sẽ không hợp pháp. Và di sản sẽ được chia theo pháp luật.

Nếu những người có quyền thừa kế đều có nguyện vọng chia di sản theo mong muốn của anh bạn thì thì gia đình có thể họp và lập biên bản họp gia đình sau đó mang biên bản họp gia đình đi công chứng. Khi đó, di sản sẽ được chia theo nguyện vọng của anh bạn.

Trân trọng cám ơn sự quan tâm của Qúy khách tới Công ty Luật Dragon!