0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Cư trú từ 20 năm trở lên được nhập quốc tịch Việt Nam

Ngày 2-11, tại TP Huế, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Luật Quốc tịch năm 2008 và Nghị định 78 hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, với sự tham dự của đại diện của 18 tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên (từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng) và 2 tỉnh biên giới phía Bắc (Điện Biên và Sơn La).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng nhấn mạnh: So với luật năm 1998, Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 có những nội dung mới như: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật trước ngày luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và trong thời hạn 5 năm; kể từ ngày luật có hiệu lực, phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước nơi người đó định cư để giữ quốc tịch Việt Nam.

Luật cũng quy định: “Người không có quốc tịch mà không có đầy đủ các giấy tờ về nhân thân nhưng đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ 20 năm trở lên tính đến ngày luật này có hiệu lực thi hành và tuân thủ hiến pháp, pháp luật của Việt Nam thì được nhập quốc tịch Việt Nam theo trình tự, thủ tục và hồ sơ do Chính phủ quy định…”.

Tuy nhiên, luật chưa thể quy định chi tiết tất cả các vấn đề về hồ sơ, trình tự thủ tục giải quyết các vấn đề 2 quốc tịch, đăng ký giữ quốc tịch… Vì vậy, ngày 22-9-2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành.

Ph.Lê

Theo SGGP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DRAGON