0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Công ty luật Dragon –  Quyết định phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

\Số văn bản

346

Ký hiệu

QĐ-TTG

Ngày ban hành

15/03/2010

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

V/v phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định

Tệp đính kèm

QD346TTG[1]

Văn phòng luật sư Dragon