0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luat su tu van

Những điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự

Văn phòng luật sư Dragon Sài Gòn - Qua nhiều lần dự thảo, Quốc hội khóa 12 đã thông qua Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tồ tụng dân sự. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012. So với Bộ luật tố tụng dân sự…

Hình sự hoá

HÌNH SỰ HOÁ CÁC GIAO DỊCH DÂN SỰ, KINH TẾ TRƯỚC HẾT XÂM HẠI TỚI QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI CÓ HÀNH VI BỊ HÌNH SỰ HOÁ Hình sự hoá (penalisation) là việc quy định hình phạt hay việc xác định loại hình phạt, khung hình phạt, điều kiện…