0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty Luật Dragon – Đào tạo & phổ biến pháp luật

Góp phần nâng cao ý thức pháp luật của công dân và giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội . Công ty Luật Dragon mở các lớp đào tạo, tập huấn để phổ biến các qui định, các chính sách mới của pháp luật với chuyên gia đào tạo là các Luật sư có nhiều kinh nghiệm. Từ đó giúp mọi người hiểu và thực hiện đúng các qui định của pháp luật.

Công ty Luật Dragon chúng tôi mở các lớp tập huấn, đào tạo, phổ biến pháp luật , trao đổi kinh nghiệm từ các luật sư uy tín của công ty trong các lĩnh vực:
– Soạn thảo, đàm phán hợp đồng dân sự, lao động, thương mại về: nội dung, hình thức, ký kết….
– Các lý do, sơ suất thường hay dẫn đến tranh chấp hợp đồng ;
– Các phương pháp giải quyết tranh chấp hợp đồng ;
– Các bước, kinh nghiệm, thủ tục khởi kiện : Dân sự , thương mại , lao động , hành chính…
– Huấn luyện nghiệp vụ thu nợ và ngăn chặn nợ xấu;

Công ty luật Dragon