0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Công ty luật cung cấp Thông tư số 78/2013/TT-BTC ngày 07/06/2013 do Bộ tài chính ban hành

Công ty luật tại Hà Nội cung cấp Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/07/2013. Về chi phí cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán lần đầu là 4 triệu đồng

Nội dung này được quy định tại Thông tư số 78/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 07/06/2013 về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

Theo đó, kể từ ngày 22/07/2013, Bộ Tài chính quy định mức thu lệ phí là 04 triệu đồng/hồ sơ đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán lần đầu hoặc cấp lại do doanh nghiệp kiểm toán chia tách, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu; 01 triệu đồng/hồ sơ đối với trường hợp cấp lại do bị mất, hỏng và 02 triệu đồng/hồ sơ đối với trường hợp điều chỉnh nội dung.

Cũng theo Thông tư, mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán được quy định cụ thể như sau: 1,2 triệu đồng/hồ sơ khi cấp lần đầu hoặc cấp lại do hết hạn; 0,8 triệu đồng/hồ sơ khi cấp lại do bị thu hồi hoặc khi điều chỉnh; 0,3 triệu đồng/hồ sơ khi cấp lại do bị mất, hỏng…

CÔNG TY LUẬT DRAGON
Văn phòng luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6 Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 37691691               Fax: 04 37690142
Văn phòng luật sư tại Hải Phòng: Phòng 501 Tầng 5 Tòa nhà Central Tower, Số 43 Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 031 353 2259              Mobile: 098 301 9109
Email: congtyluatdragon@yahoo.com /  dragonlawfirm@gmail.com
Website: www.congtyluatdragon.com
www.vanphongluatsu.com.vn
www.lawfirm.vn
Facebook Công ty luật : http://www.facebook.com/vanphongluatsudragon