0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư cung cấp thông tư số 13/2013/TT-NHNN do ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

Luật sư Hà Nội: Liên quan đến ngành Tài chính – Ngân hàng – Tín dụng, Lùi giờ thời điểm áp dụng trong hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Đây là chỉ đạo mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại Thông tư số 13/2013/TT-NHNN ngày 11/06/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTLNH).

Theo Thông tư này, kể từ ngày 01/08/2013, NHNN quy định các thời điểm áp dụng trong Hệ thống TTLNH như sau: Thời điểm thực hiện kiểm tra kỹ thuật và khởi tạo dữ liệu đầu ngày của Hệ thống là 8 giờ của ngày làm việc (quy định hiện nay là 7 giờ 30 phút); thời điểm các đơn vị ngừng gửi Lệnh thanh toán giá trị thấp là 16 giờ và ngừng gửi Lệnh thanh toán giá trị cao là 17 giờ (lùi lại 01 giờ so với quy định hiện nay).

Tương tự, thời điểm thực hiện quyết toán bù trừ các khoản giá trị thấp và thời điểm thực hiện các công việc cuối ngày, đối chiếu, xác nhận số liệu với Trung tâm

Xử lý Quốc gia cũng được lùi lại 01 giờ với quy định hiện nay, lần lượt từ 16 giờ 10 phút và từ 17 giờ 15 phút.

Cũng theo Thông tư này, trong trường hợp đặc biệt do sự cố kỹ thuật, truyền tin hoặc do khối lượng chứng từ phát sinh quá nhiều vào cuối giờ giao dịch, Trung tâm Xử lý khu vực và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể đề nghị Trung tâm Xử lý Quốc gia kéo dài thời gian chuyển tiền đi của Hệ thống TTLNH (bằng văn bản giấy, điện thoại hoặc thư điện tử) để xử lý tiếp chứng từ thanh toán đã nhận trong ngày, nhưng thời gian kéo dài không quá 30 phút đối với các mốc thời gian quy định trên (quy định cũ chỉ cho phép không quá 15 phút).

============

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Văn phòng luật sư tại Hà Nội: Phòng 14.6 Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 37691691               Fax: 04 37690142
Văn phòng luật sư tại Hải Phòng: Phòng 501 Tầng 5 Tòa nhà Central Tower, Số 43 Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 031 353 2259              Mobile: 098 301 9109
Email: congtyluatdragon@yahoo.com /  dragonlawfirm@gmail.com
Website: www.congtyluatdragon.com
www.vanphongluatsu.com.vn
www.lawfirm.vn
Facebook Công ty luật : http://www.facebook.com/vanphongluatsudragon