0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Bộ GTVT chỉ định 3 tổ chức đo, thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

Công ty luật Dragon – Ngày 07/6/2011, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng đã ký Quyết định số 1224/QĐ-BGTVT về việc chỉ định tổ chức đo, thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để công bố hợp quy theo QCVN 31:2011/BGTVT.

Quyết định này chỉ định Trung tâm Đo lường thuộc Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thuộc Bộ Quốc phòng, địa chỉ tại số 11 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội thực hiện việc đo, thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô phục vụ công tác đánh giá công bố hợp quy theo QCVN 31:2011/BGTVT của Bộ GTVT.
Trước đó, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1087/QĐ-BGTVT ngày 25/5/2011 về việc chỉ định Viện Đo lường Việt Nam và Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn – Đo lường Chất lượng 1 thuộc Tổng cục Đo lường Chất lượng, thực hiện việc đo, thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô phục vụ công tác đánh giá công bố hợp quy theo QCVN 31:2011/BGTVT của Bộ GTVT; Quyết định số 1086/QĐ-BGTVT ngày 25/5/2011 về việc hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô và Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT ngày 08/3/2011 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

Website Bộ GTVT
Văn phòng luật sư Dragon