0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn Phòng Luật sư Dragon tư vấn về “hợp đồng đặt cọc”

 Công ty Luật Dragon, ngày 08 tháng 08 năm 2011

  HỎI LUẬT SƯ TƯ VẤN:

 Nhờ luật sư giúp dùm tôi, tôi có mua 1 căn hộ qua sàn giao dịch vào tháng 9/2010 đã đóng được 20% căn hộ dự kiến hoàn thành sau 2 năm, tháng 11/2010 kí hợp đồng chính thức với chủ đầu tư nhưng đến 8/2011 chủ đầu tư mới chính thức mời kí hợp đồng, trong hợp đồng nêu sau 30 tháng mới giao nhà, tôi không đồng ý ký. Xin hỏi luật sư tôi có quyền đòi lại 20% trên không?

Công ty Luật Dragon, Ban tư vấn luật dragon xin trả lời Qúy Khách như sau:

Ðiều 358 BLDS 2005 quy định về Ðặt cọc như sau:

  1. Ðặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản.

Trong trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Như vậy anh chỉ có thể đòi lại số tiền đặt cọc nếu đủ 2 điều kiện sau:

Thứ nhất, việc đặt cọc giữa anh và chủ đầu tư được lập thành văn bản theo đúng quy định của pháp luật;

Thứ hai, trong Hợp đồng đặt cọc có quy định về thời hạn ký hợp đồng cũng như thời hạn giao nhà, mà trên thực tế chủ đầu tư đã vi phạm điều khoản đó.

Trân trọng cám ơn sự quan tâm của Qúy khách tới Công ty Luật Dragon!

Để được tư vấn cụ thể hay biết thêm thông tin xin liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT DRAGON