0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn phòng luật sư Dragon – Đăng ký hộ tịch

Văn phòng luật sư Dragon – Tư vấn pháp luật

Câu hỏi của khách hàng:

Em muốn làm giấy khai sinh cho con của em, nhưng không muốn làm ở địa phương vì đứa bé không có cha, mà em không muốn mọi người biết, và hiện giờ em không có ở tại địa phương. Vậy có cách nào để làm giấy khai sinh cho cháu không? Xin Luật Sư chỉ giúp em, em xin cảm ơn!

Câu hỏi của bạn Chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định pháp luật hộ tịch tại điều 14 – Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì: “Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em”.

Thẩm quyền đăng ký khai sinh được thực hiện theo Điều 13, nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 như sau:

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh.

2. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người mẹ và người cha, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh.

3. Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.

Và thủ tục đăng ký khai sinh được tiến hành theo thủ tục sau:

(Điều 15 – Nghị định 158/2005/NĐ-CP)

Người đăng ký khai sinh phải nộp giấy chứng sinh (theo mẫu) và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ trẻ em có đăng ký kết hôn).

Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp, nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

Trong trường hợp cán bộ tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.

Như vậy, trường hợp của bạn  không xác định được thì bạn có thể thực hiện việc đăng ký khai sinh cho bé tại nơi bạn đăng ký tạm trú mà bạn bé đang sinh sống.

Hồ sơ và trình tự thủ tục khai sinh như trên.

Công ty luật Dragon