0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm pháp luật về Luật khiếu nại

Văn bản quy phạm pháp luật về Luật khiếu nại

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
49/2011/TT-BTC 21/04/2011 Sửa đổi, bổ sung Quy chế, Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 và Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
22/2010/QĐ-UBND 29/10/2010 Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
4/2010/TT-TTCP 26/08/2010 Quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo
47/2010/QĐ-UBND 20/07/2010 Về việc thay thế một số nội dung văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc trong lĩnh vực Kiến trúc và lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo
46/2010/QĐ-UBND 13/07/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận – huyện trong lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo
13/2010/CT-UBND 08/07/2010 Về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Văn phòng luật sư Dragon Hà Nội