0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản quy phạm pháp luật về hành chính

Văn phòng luật sư  giới thiệu tới quý khách văn bản quy phạm pháp luật về hành chính

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
72/2010/TT-BNNPTNT 31/12/2010 Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn
58/2010/QĐ-UBND 17/12/2010 Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
57/2010/QĐ-UBND 17/12/2010 Về việc quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội
32/2010/TT-BTNMT 08/12/2010 Quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ
19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP 26/11/2010 Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
2135/QĐ-TTG 22/11/2010 Phê duyệt Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”
185/2010/TT-BTC 15/11/2010 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
22/2010/QĐ-UBND 29/10/2010 Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
21/2010/QĐ-UBND 29/10/2010 V/v ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư tập trung một đầu mối ở mỗi cấp hành chính
37/2010/QĐ-UBND 30/09/2010 Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
55/2010/QĐ-TTG 10/09/2010 Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao
32/2010/QĐ-UBND 13/08/2010 Về việc ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp
47/2010/TT-BNNPTNT 03/08/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007; Quyết định 98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010
42/2010/QĐ-UBND 13/07/2010 Về việc thay thế thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận – huyện trong lĩnh vực hộ tịch
93/2010/TT-BTC 28/06/2010 Hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
14/2010/TT-BGTVT 24/06/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô
63/2010/NĐ-CP 08/06/2010 Về kiểm soát thủ tục hành chính
17/2010/QĐ-UBND 25/05/2010 Về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
48/2010/NĐ-CP 07/05/2010 Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
13/2010/QĐ-UBND 01/04/2010 Ban hành Quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội
8/.A/2010/TT-BTP 25/03/2010 Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
37/2010/TT-BTC 18/03/2010 Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính
250/QĐ-TTG 10/02/2010 Phê duyệt Đề án “Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020”
4/2010/QĐ-UBND 20/01/2010 Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội
3/2010/TT-BLĐTBXH 19/01/2010 Ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất

Công ty luật Dragon