0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Văn bản pháp luật mới về Ngân Hàng

Văn phòng luật sư Dragon Hà Nội – Văn bản pháp luật mới về Ngân Hàng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Trích yếu
28/2012/TT-NHNN 03/010/2012 NHNNVN Quy định về bảo lãnh ngân hàng
1231/QĐ-TTg 07/09/2012 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 – 2015
83/2012/TT-NHNN 23/05/201 Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do Bộ Tài chính ban hành
13/NQ-CP 10/05/2012 Chính phủ Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
09/2012/TT-NHNN 10/04/2012 NHNNVN Quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
407/QĐ-NHNN 12/03/2012 NHNNVN Quyết định số 407/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2012 Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.
05/2012/TT-NHNN 12/03/2012 NHNNVN Thông tư số 05/2012/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
04/2012/TT-NHNN 08/03/2012 NHNNVN Thông tư số 04/2012/TT-NHNN ngày 08/3/2012 Quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
03/2012/TT-NHNN 08/03/2012 NHNNVN Thông tư số 03/2012/TT-NHNN ngày 08/3/2012 Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
01/2012/TT-NHNN 16/02/2012 NHNNVN Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 Quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
06/2012/QĐ-TTg 20/01/2012 Thủ Tướng Chính Phủ Về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại quốc tế

Download toàn bộ tại đây:

Công ty luật Dragon