0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Thông tư hướng dẫn việc xác định các vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính – Van phong luat su Dragon

Thông tư  hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tải về  tại đây

Công ty luật Dragon