0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Thông báo Đoàn luật sư Hà Nội về kỹ năng tranh tụng và thẩm vấn của luật sư trong các vụ án hình sự

Ban chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hà Nội ra thông báo số 553/TT-ĐLSHN  ngày 24 tháng 11 năm 2016  gửi tới các Công ty luật và văn phòng luật sư tại Hà Nội nói riêng và các thành viên cá nhân tổ chức luật sư nói chung.

Thực hiện Công văn số 472/LĐLSVN ngày 12/10/2016 của Liên đoàn luật sư Việt Nam về việc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quỹ Hợp tác quốc tế Đức về pháp luật (IRZ) tổ chức Hội thảo: “Kỹ năng tranh tụng và thẩm vấn của luật sư trong các vụ án hình sự”. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Ngày 08 – 09/12/2016 (bắt đầu từ 08h00).

2. Địa điểm: Nhà khách Quốc hội – 27A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Kinh phí tổ chức Hội thảo: Do IRZ đài thọ.

4. Số lượng: Tối đa 60 đại biểu.

Buổi Hội thảo sẽ có phiên dịch viên hỗ trợ các luật sư tham gia và phát biểu ý kiến. Đoàn luật sư xin thông báo đến các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư thành viên quan tâm đến chuyên đề trên đăng ký tham dự về Văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội qua email: doanluatsuhn@gmail.com trước 17h00 ngày 30/11/2016.

(Nội dung chi tiết xin mời xem Chương trình Hội thảo đính kèm)

Trân trọng!

Nơi nhận:

– Như trên;

– LĐLSVN (để b/c);

– CN, các PCN và TVBCN (để b/c);

– Lưu VT.

TM. BAN CHỦ NHIỆM

P.CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Luật sư Hoàng Huy Được

ĐOÀN LUẬT SƯ LIÊN BANG ĐỨC HỘI THẢO

“ KỸ NĂNG TRANH TỤNG VÀ THẨM VẤN CỦA LUẬT SƯ TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ”

Hà Nội, ngày 8 – 9 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Nhà khách Quốc hội – 27A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

–  Chuyên gia quốc tế:

Luật sư  Ursus Koerner von Gustorf, Văn phòng luật Hensel & Koerner vonGustorf (Berlin), luật sư được công nhận là chuyên gia về luật hình sự

Luật sư, Giáo sư tiến sĩ  Michael Tsambikakis, Luật sư thành viên Văn phòng luật  Tsambikakis và Cộng sự (Cologne), Luật sư được công nhận là chuyên gia về luật hình sự và luật y tế

–  Chuyên gia Việt Nam:

Giáo sư, Tiến sỹ, Luật sư Đỗ Ngọc Quang, Trưởng Văn phòng Luật sư Lô-Dơ-By

Thời gian Nội dung Chuyên gia
Ngày 1 – Thứ Năm, ngày 8 tháng 12 năm 2016
08:00 – 08:30 Đăng ký đại biểu
08:30 – 09:00 Giới thiệu đại biểu và Phát biểu khai mạc N.N. – Liên Đoàn Luật sư Việt Nam

Bà Kei-Lin Ting-Winarto – Luật sư, Giám đốc Ban Hợp tác quốc tế, Đoàn Luật sư Liên bang Đức

Bà Victoria Börner – Luật sư, quản lý dự án của tổ chức IRZ

09:00 – 10:00 Trình bày về:

“Tố tụng hình sự tại CHLB Đức: những nét chính, vai trò của luật sư và quyền cơ bản của 1 luật sư bào chữa”

Các chuyên gia CHLB Đức:

Luật sư Ursus Koerner von Gustorf

Giáo sư, Tiến sỹ  Michael Tsambikakis

10:00 – 10:15 Giải lao
10:15 – 11:15 Tiếp tục trình bày về:

“Tố tụng hình sự tại CHLB Đức: những nét chính, vai trò của luật sư và quyền cơ bản của 1 luật sư bào chữa”

Các chuyên gia CHLB Đức:

Luật sư Ursus Koerner von Gustorf

Giáo sư, Tiến sỹ  Michael Tsambikakis

11:15 – 12:00 Thảo luận Các chuyên gia và đại biểu tham dự
12:00 –  14:00 Nghỉ ăn trưa
14:00 – 15:15 Phần tương tác với các vụ việc cụ thể

“Mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng trong thực tế”

Các chuyên gia CHLB Đức:

Luật sư Ursus Koerner von Gustorf

Giáo sư, Tiến sỹ  Michael Tsambikakis

15:15 – 15:30 Giải lao
15:30 – 16:30 Tiếp tục phần tương tác

“Mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng trong thực tế”

Thảo luận

Các chuyên gia CHLB Đức:

Luật sư Ursus Koerner von Gustorf

Giáo sư, Tiến sỹ  Michael Tsambikakis

16:30 Kết thúc ngày 1
Ngày 2 –  Thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2012
08:30 – 09:15 Trình bày về

“Thực hiện quyền của luật sư bào chữa, đặc biệt là theo quy định của Bộ luật tố hình sự mới của Việt Nam”

Chuyên gia Việt Nam

Giáo sư, Tiến sỹ, Luật sư Đỗ Ngọc Quang

09:15 – 10:00 Bình luận, ý kiến về việc thực hiện quyền của luật sư bào chữa tại Việt Nam Các chuyên gia CHLB Đức:

Luật sư Ursus Koerner von Gustorf

Giáo sư, Tiến sỹ  Michael Tsambikakis

10:00 – 10:15 Giải lao
10:15 – 12:00 Thảo luận Các chuyên gia và đại biểu tham dự
12:00 – 14:00 Nghỉ ăn trưa
14:00 – 15:15 Phần tương tác với các vụ việc cụ thể

“Mối quan hệ giữa luật sư bào chữa và các bên trong tố tụng hình sự”

Các chuyên gia CHLB Đức:

Luật sư Ursus Koerner von Gustorf

Giáo sư, Tiến sỹ  Michael Tsambikakis

15:15 – 15:30 Giải lao
15:30 – 16:30 Tiếp tục phần tương tác với các vụ việc cụ thể

“Mối quan hệ giữa luật sư bào chữa và các bên trong tố tungj hình sự”

Thảo luận

Các chuyên gia CHLB Đức:

Luật sư Ursus Koerner von Gustorf

Giáo sư, Tiến sỹ  Michael Tsambikakis

16:30 Phát biểu bế mạc N.N. – Liên Đoàn Luật sư Việt Nam

Bà Victoria Börner – Luật sư, quản lý dự án của tổ chức IRZ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ UY TÍN TẠI HÀ NỘI – TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ CHUYÊN TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ – 1900 599 979

Trích nguồn đoàn luật sư TP. Hà Nội