0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Văn phòng luật sư giỏi tại Hà Nội

Vị trí vai trò của Luật Sư ( Tập 1)

Khoảng hơn 20 năm trở lại đấy, Luật sư và nghề Luật sư ở nước ta đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng xã hội và Nhà Nước vì những đóng góp đáng kể cho hoạt động tư pháp và, xây dựng nhà nước pháp quyền và sự thúc đẩy kinh tế- xã hội. Ở…

Điều 125 Bộ luật Hình sự quy định về Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Chi tiết Điều 125 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 125. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng…