0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

văn phòng luật sư thông báo

Văn phòng luật sư Dragon thông báo quyết định của liên đoàn luật sư với người tập sự hành nghề luật…

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ______________ Số 137 /QĐ-BCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 04  tháng 05 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH V/v điều chỉnh mức thu phí đối với người tập…