0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

tranh tung

Bộ luật hình sự 2010

Bộ luật sửa đổi bổ sung này có số 37/2009/QH12 được thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009 nhằm sửa đổi bổ sung cho Bộ luật Hình sự 1999, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2010. Lời nói đầu Phần chung Chương I: Điều khoản cơ bản (Điều…

Những vụ án oái ăm nhất 2005

Trong phút nóng giận vì bị một nữ nhân viên an ninh… sờ vào ngực, bà Phyllis Dintenfass đã sờ lại ngực của cô này rồi nói lớn: “Vậy chứ tôi sờ ngực cô thì cô có thấy thích không?”. Hậu quả cùa hành động chống người công vụ của bà Phyllis là…