0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

tìm luật sư giỏi bào chữa

Điều 231 Bộ luật Hình sự quy định về tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ

Điều 231. Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây thiệt hại hoặc thất thoáttiền, hàng cứu trợ từ 100.000.000 đồng đến…