0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

thủ tục thành lập công ty luật

Thông tư 05/2021/TT-BTP hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư cũng như Nghị định

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ, NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư…