0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

thu hồi bồi thường tái định cư tại tỉnh bắc giang

Văn phòng luật sư cung cấp văn bản sửa đổi bổ sung hỗ trợ bồi thường tái định cư, thu hồi đất tại…

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM CỤ THỂ VỀ THU HỒI ĐẤT; BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG VÀ PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 869/2014/QĐ-UBND NGÀY…