0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

thông tư số: 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điều 202 Bộ luật hình sự

Hiện nay các tội phạm về vi phạm giao thông tại Việt Nam tăng đột biến và chế tài xử lý về hình sự với tội này đã được quy định theo điều 202 Bộ luật hình sự Việt Nam - Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Văn…