0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Số 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019

Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam

Liên đoàn Luật sư Việt Nam - Hội đồng Luật sư toàn quốc ban hành bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ Quy tắc này thay thế Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam được Hội…