0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ

Điều 309 Bộ luật Hình sự quy định về tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán…

Điều 309 Bộ luật Hình sự quy định về tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân Chi tiết Điều 309 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 309. Tội sản…