0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác

Điều 361 Bộ luật Hình sự quy định về tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc…

Điều 361 Bộ luật Hình sự quy định về tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác Chi tiết Điều 361 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 361. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội…