0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Luật sư tư vấn

Luật sư hà nội cung cấp thông tin liên quan đến hướng dẫn về tổ chức nước ngoài được sở hữu tối đa…

Luật sư tại Hà Nội: Đây là nội dung đáng chú ý của Nghị định số 01/2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 03/01/2014, quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam. Cụ thể, tỷ lệ sở hữu cổ phần của…