0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.

Luật sư hà nội cung cấp thông tin liên quan đến hướng dẫn về tổ chức nước ngoài được sở hữu tối đa 15% vốn điều lệ của TCTD Việt Nam

Luật sư tại Hà Nội: Đây là nội dung đáng chú ý của Nghị định số 01/2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 03/01/2014, quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam.

Cụ thể, tỷ lệ sở hữu cổ phần của 01 nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài không được vượt quá 5% và nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài không được vượt quá 15% vốn điều lệ của 01 TCTD Việt Nam (riêng tổ chức nước ngoài là 01 nhà đầu tư chiến lược được sở hữu không quá 20% vốn điều lệ của 01 TCTD Việt Nam)…

Trong trường hợp tổ chức nước ngoài mua cổ phần dẫn đến mức sở hữu từ 10% vốn điều lệ của TCTD Việt Nam thì phải đáp ứng các điều kiện như: Được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế có uy tín xếp hạng từ mức ổn định hoặc tương đương trở lên; việc mua cổ phần không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh trong hệ thống TCTD Việt Nam; không vi phạm nghiêm trọng pháp luật về tiền tệ, ngân hàng, chứng khoán trong 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ mua cổ phần và đặc biệt, có tổng tài sản tối thiểu tương đương 10 tỷ USD đối với tổ chức nước ngoài là ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và mức vốn điều lệ tối thiểu tương đương 01 tỷ USD đối với các tổ chức khác…

Nghị định cũng chỉ rõ, nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của 01 TCTD Việt Nam không được chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác trong thời hạn tối thiểu 03 năm kể từ thời điểm sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của TCTD đó.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014 và thay thế Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007.

Văn phòng luật sư Dragon