0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

luật quốc tế

Luật thương mại quốc tế

Văn phòng luật Dragon - Hợp đồng thương mại quốc tế là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ thương mại quốc tế. Hợp đồng thương mại quốc tế có rất nhiều loại, chẳng hạn như hợp đồng mua bán…