0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

hàng cứu trợ

Điều 231 Bộ luật Hình sự quy định về tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ

Điều 231. Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây thiệt hại hoặc thất thoáttiền, hàng cứu trợ từ 100.000.000 đồng đến…