0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Điều 401. Tội bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu

Điều 401 Bộ luật Hình sự quy định về tội bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu

Điều 401 Bộ luật Hình sự quy định về tội bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu Chi tiết Điều 401 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 401. Tội bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu Người…