0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Điều 386. Tội trốn khỏi nơi giam

Điều 386 Bộ luật Hình sự quy định về tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang…

Điều 386 Bộ luật Hình sự quy định về tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử Chi tiết Điều 386 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 386. Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải,…