0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Điều 272. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy

Điều 272 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường…

Điều 272. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy 1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường thủy mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các…