0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Điều 263 Bộ luật Hình sự quy định về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Điều 263 Bộ luật Hình sự quy định về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện…

Chi tiết Điều 263 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 “Điều 263. Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ 1. Người nào có thẩm quyền mà biết rõ người không có giấy phép lái xe, không…