0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Điều 159 Bộ luật Hình sự quy định về tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín

Điều 159 Bộ luật Hình sự quy định về tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín…

Chi tiết Điều 159 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 159. Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác Người nào thực hiện một trong các hành…