0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Điều 147. Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Điều 147 Bộ luật Hình sự quy định về Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Điều 147. Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức, thì bị…