0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Điều 137 Bộ luật Hình sự quy định về Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trong khi thi hành công vụ