0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Điều 129 Bộ luật Hình sự năm 2015

Điều 129 Bộ luật Hình sự quy định về Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy…

Điều 129 Bộ luật Hình sự quy định về Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính Chi tiết Điều 129 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 129. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề…