0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Điều 125 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

Điều 125 Bộ luật Hình sự quy định về Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Chi tiết Điều 125 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 125. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng…