0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Chi tiết Điều 400 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Điều 400 Bộ luật Hình sự quy định về tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù…

Điều 400 Bộ luật Hình sự quy định về tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh Chi tiết Điều 400 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 400. Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù…