0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Chi tiết Điều 378 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Điều 378 Bộ luật Hình sự quy định về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm…

Điều 378 Bộ luật Hình sự quy định về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù Chi tiết Điều 378 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 378. Tội tha trái pháp luật người bị…