0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Chi tiết Điều 312 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Điều 312 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc 

Điều 312 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc Chi tiết Điều 312 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 Điều 312. Tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc 1. Người nào vi phạm quy định…