0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Chi tiết Điều 289 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Điều 289 Bộ luật Hình sự quy định về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc…

Điều 289. Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác Người nào cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác…