0983 019 109

Văn phòng luật sư uy tín tại Việt Nam.
Browsing Tag

Chi tiết Điều 287 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Điều 287 Bộ luật Hình sự quy định về tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng…

Điều 287. Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử Người nào tự ý xóa, làm tổn hại hoặc thay đổi phần mềm, dữ liệu điện tử hoặc ngăn chặn trái phép việc truyền tải dữ liệu của mạng máy…